Brand management & Employer branding

Основната цел на курса по Brand management & Employer branding е да предостави на участниците необходимите знания как марките могат и следва да бъдат управлявани така, че да се подобри преживяването на потребителите и стойността на марката. Централна тема е как социалните медии и нарастващата сила на социалното влияние формират комуникациите на марката.

Участниците ще преминат през процеса на развитие на един продукт в марка и ще бъдат разгледани такива важни елементи като интелектуална собственост, цели и ползи на бранда. Специално внимание се обръща върху значимостта на стратегическото мислене при управлението на марката, като се фокусира върху позициониране, мисия, идентичност, ангажираност на заинтересованите групи и удължаване на живота на марката. Курсът също разглежда как да се създаде запомнящо се бранд преживяване.

Лекторите ще споделят своя практически опит както по отношение на мениджмънта на марките, така и относно специфичността на изграждането на имиджа на добър работодател и ще представят успешни стратегии и кампании на различни компании и сфери на бизнеса. По време на обучението ще бъдaт представени бизнес казуси от реалния живот от широк спектър от индустрии, за да се предостави на участниците по-добро разбиране за текущите и сложни предизвикателства в областта на brand management & employer branding. Курсът ще разгледа най-добрите практики от водещи организации, които могат да бъдат приложени към предизвикателствата, с които се сблъсква вашата организация.

За кого е предназначен курса:

Маркетинг специалисти
Employer branding мениджъри
HR-мениджъри
Комуникационни мениджъри

Курсът продължава 2 месеца и се състои от 6 практически обучения с водещи специалисти от международни компании и организации.

1 Основи на бранд мениджмънта

Какво е марка?
Разбиране на нематериалните характеристики и тяхната стойност
Как се променят марките във връзка с новите бизнес модели и социалните медии?
Основни концепции в брандинга:
Идентичност на марката
Архитектура на марката
Позициониране на марката
Атрибути на марката
Елементи на марката
Същност на марката
Стойност на марката
Имидж на марката
Комуникации на марката
Преживаване с марката
Жизнен цикъл на марката
Предложение на марката
Значението на стратегическото намерение: визия и мисия
Критични елементи: цел/ползи, пазарна приложимост, позициониране, идентичност и имидж
Базисен процес на изграждане на стратегия на марката: функционални, емоционални и психологически елементи на брандинга

2 От продукт до бранд

Преглед на основните елементи:
Концепция
Приложимост
Цел
Ползи
Устойчивост
Конкуренция
Позициониране
Растеж и адаптивност (потенциал за иновации)
Визия и мисия
Целеви пазари
Комуникационни инструменти
Заинтересовани страни и идентичност на марката
Каква е общата стратегия на марката?
Процесът по визуална идентификация: лого, наименование, цвят, дизайн
Психологически елементи на визуалната идентичност
Анализ на риска и потенциалните проблеми на нова марка
Типове марки и техните нужди
Защо толкова много нови продукти се провалят?

3 Стратегия и стойност на марката

Какъв е вашият бизнес?
Голямата картина – стратегия на марката:
пазарен профил
анализ на конкурентите
сегментиране на потребителите
стратегия на позициониране
обещание на марката и стойност на предложението й
потребителско таргетиране
Защо позиционирането е толкова критично за успеха
Развитие на стратегия за социалните медии
Заинтересовани страни и рискове за марката
Предпазване на стойността на марката: управление на репутацията онлайн
Дефиниция на стойността на марката и нейната важност в бранд мениджмънта

4 Комуникации на марката

Основи на бранд комуникациите
Как брандовете достигат до потребителите чрез интернет и социалните медии
Връзка на комуникациите на бранда с цялостната стратегия и цели
Външни комуникации на марката: корпоративна реклама; продуктова реклама; социални медии: присъствие в YouTube, Facebook, Twitter, др.; спонсорство; събития; подкрепа от независима страна; директен маркетинг; блогове, онлайн комуникации, подкастове.
Бранд истории: силата на добрите истории за марката
Важността на добрите, запомнящи се бранд преживявания
Разработване на послание и лоялност към бранда

5 Защитаване и поддържане на стойността на марката

Значимостта на интелектуалната собственост в бранд мениджмънта
Име, регистриране на лого, мониторинг на нарушения и неправилно използване на марката
Да направим марката трудна за копиране: изграждане на преживявания
Поддържане на бранда в дългосрочен план: работа с лидерите на влияние
Важността на иновациите
Растеж чрез разширяване линията на марката: ползи и заплахи
Ревитализация на марката
Иновации от „отворени източници” (open source)

6 Изграждане на марка на работодателя (Employer branding)

Ключовото значение на марката на работодателя за успеха на организацията
Дефиниране и формулиране на стратегия за марка на работодателя, която подкрепя дългосрочните нужди на бизнеса
Идентифициране и създаване на стратегия за вътрешни и външни комуникации
Комуникационен микс и канали за комуникация
Измерване на резултатите